Våra matvandringar utgår från den första parkeringen där Himmelstorpsvägen gör en skarp vänstersväng på väg upp mot Himmelstorps hembygdsgård; just vid skogsbrynet. Kör alltså inte hela vägen upp till Himmelstorpsgården… Himmelstorpsvägen ligger mellan Mölle och Brunnby (man kör alltså inte in i Arild). Det är skyltat Himmelstorpsgården och Domarringar.